Kontaktuppgifter

Arrangör
Brink & Berger AB, Carl Lönndahl och Sandra Backlund.

Var
Åbo Mässcentrum
Mässfältsgatan 9-13, 202 10 Åbo

Kontakt
info@turunolutjaviski.fi
+46 (0) 18 10 00 65